Світловодський форум

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.


Расширенный поиск  

Новости:

Автор Тема: Проект типового положення по створенню організації "Світла Вотчина"  (Прочитано 2825 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

андрей

 • Ветеран
 • *
 • Репутация: +29/-1
 • Оффлайн Оффлайн
 • Сообщений: 857
Записан

Ирида

 • Глобальный модератор
 • Ветеран
 • *****
 • Репутация: +35/-1
 • Оффлайн Оффлайн
 • Сообщений: 2724

Википедия по поводу Громадського Руху :

Грома́дський рух — це добровільне формування людей, що виникає на основі їхнього свідомого волевиявлення відповідно до спільних політичних інтересів, прав і свобод. Громадські рухи, як правило, діють із орієнтиром на найближчу політичну перспективу. Цілі, які обирають громадські рухи, гранично близькі до реальності, мають конкретний характер.

Для громадських рухів характерна відсутність чіткої організаційної структури. До них можуть належати люди різнобічних соціальних і світоглядних позицій. Громадські рухи розрізняються: за формами діяльності, порядком утворення та розпаду; за кількістю їхніх членів; за соціально-правовим статусом (легальні та нелегальні); за соціальною цінністю (прогресивні, консервативні, реакційні).

Особливістю громадських рухів є те, що вони реалізують громадянську ініціативу, яка ґрунтується на соціальній мобілізації громадян, соціальний солідарності та боротьбі з політичними конкурентами за вплив на громадську думку.

Громадські рухи, залежно від того, який вид діяльності вони обирають або що ставлять за мету, поділяються на ті, які мають тривалий характер існування, і ті, які існують протягом короткого періоду. Як правило, після того, як певної цілі досягнуто, такі рухи зникають.

Зазвичай це відбувається у такий спосіб:

громадські рухи трансформуються у стійкіші та складні форми організації;
громадські рухи розпадаються, не утворюючи ніяких соціальних організацій.
Записан

андрей

 • Ветеран
 • *
 • Репутация: +29/-1
 • Оффлайн Оффлайн
 • Сообщений: 857

Есть необходимость ускоренно зарегистрироваться.
Работаем над окончательным вариантом Статуту
Записан

Drakon

 • Администратор
 • Ветеран
 • *****
 • Репутация: +30/-1
 • Оффлайн Оффлайн
 • Сообщений: 1803
 • Хочешь заглянуть за горизонт, посмотри в себя

Поскольку создаем организацию для номинала и как инструмент, предлагаю убрать из названия организации "громадський рух", а оставить просто - Громадська організація "Світла Вотчина", как дублирующий элемент (рабочий инструмент) громадського руху.
Удалить с текста "/…/…", распечатать и принять как есть.
Записан

андрей

 • Ветеран
 • *
 • Репутация: +29/-1
 • Оффлайн Оффлайн
 • Сообщений: 857

Cтатут
Громадської організації  «Світла Вотчина».

1.Загальні положення.           

1.1 Громадська організація «Світла Вотчина» (далі – Організація) є громадською організацією, яка об’єднує громадян на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2 Повне найменування організації – Громадська організація «Світла Вотчина».

1.3  Скорочене найменування – ГО «Світла Вотчина»».

1.4  Громадська організація  «Світла Вотчина» створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими законодавчими актами та цим Статутом.

1.5  Організація створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності керівних органів, гласності в роботі.

1.6 Організація здійснює свою діяльність без статусу юридичної особи.

1.7  Організаційно-правова форма: громадська організація.

1.8 Діяльність громадської Організації поширюється на м. Світловодськ та Світловодський район.

1.9  Юридична адреса Організації: Україна, 27501 , м. Світловодськ, вул.Леніна 13/26

2. Мета та завдання Організації

2.1  Головною метою Організації є об’єднання морального, інтелектуального, науково-технічного, економічного, фізичного потенціалу її членів для задоволення та захисту інтересів територіальних громад (далі – ТГ) м. Світловодська та району, забезпечення їх практичної участі у громадсько-політичному житті, сприяння демократичним перетворенням в суспільстві, формування громадської думки та впливу на прийняття конкретних рішень щодо забезпечення конституційних прав громадян, усунення перешкод для їх реалізації, встановлення стосунків соціального партнерства та громадської злагоди.

2.2 Основними завданнями Організації є:

- сприяння створенню умов для самореалізації та залучення кожного члена ТГ до вирішення соціально-політичних та економічних проблем краю;

- захист економічних, соціальних, екологічних, інших інтересів ТГ;

- сприяння забезпеченню конституційних прав і свобод, гідних умов життя всіх членів ТГ;

- забезпечення контролю за дотриманням чинного законодавства, зокрема, під час підготовки і проведення виборів та референдумів;

- забезпечення дієвого громадського контролю за виконанням бюджетів та збереженням і раціональним використанням державного і комунального майна;

- допомога органам місцевого самоврядування у встановленні і підтримування якісного взаємозворотного інформаційного зв’язку «громада – місцева влада» шляхом збереження, обробки і узагальнення інформації про всі сторони життя громад;

- розробка заходів та вплив на прийняття рішень щодо забезпечення свободи слова в місцевих ЗМІ;

- захист прав людини, окремих Трудових колективів, боротьба з корупцією та зловживанням владою з боку посадових осіб;

- сприяння створенню умов для духовного самоусвідомлення та підвищення культурного і морального рівня молоді;

- пропагування серед членів ТГ культури, етики, психології здорового способу життя, ідей гуманізмі, заснованих на пріоритеті прав людини, турбота про стан її побуту і роботи;

- сприяння консолідації, розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, розвиткові державної мови, етнічної, культурної та релігійної самобутності членів ТГ;

- побудова професійної та патріотичної влади.

2.3 Для виконання своїх завдань Організація відповідно до чинного законодавства:

- ініціює проведення громадських слухань, Загальних Зборів громадян, місцевих референдумів з питань, віднесених до відання місцевого самоврядування;

- ініціює розгляд в рядах (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного до місцевого самоврядування;

- ініціює проведення конференцій, семінарів, диспутів, зустрічей, тематичних «круглих столів», форумів тощо, спрямованих на розширення громадського контролю за діяльністю влади;

- створює фахові комісії для вивчення, попереднього розгляду і підготовки рішень, що належать до її компетенції;

- конструктивно взаємодіє з органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, трудовими колективами, профспілками та політичними партіями;

- проводить незалежні соціологічні дослідження, вивчає громадську думку з актуальних соціально-політичних, духовних, гуманітарних питань;

- організовує підготовку, розробку, обговорення проектів, програм, концепцій, спрямованих на удосконалення систем соціального захисту ТГ;

- спрямовує громадську активність членів ТГ шляхом проведення масових заходів (зборів, мітингів, демонстрацій, виборчих кампаній тощо) в рамках чинного законодавства України;

- бере консультативно-дорадчу участь в розробці регіональних та місцевих програм та проектів за погодженням з відповідними органами;

- у випадках, передбачених чинним законодавством, делегує своїх представників до складу представницьких органів, консультативно-дорадчих органів, комісій тощо;

- бере участь у формуванні громадської думки шляхом виступів у ЗМІ, лекційної пропаганди та іншими способами, не забороненими законодавством;

- проводить незалежні громадські аналітичні дослідження;

- одержує від органів державної влади і органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань.
- підтримє прямі міжнародні контакти з організаціями та громадянами інших країн, укладає відповідні угоди та берє участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організаціі, що не суперечіть міжнародним  зобов'язанням України.

3. Члени Організації. Їх права та обов’язки.

3.1 Членство в Організації є добровільним.

3.2 Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років та підтримують мету і завдання Організації і визнають її Статут.

3.3 Прийом до членів Організації здійснюється на підставі заяви. Заява вступника розглядається Радою, яка приймає рішення у відповідності із Статутом Організації.

3.4 Права члена Організації:

- обирати і бути обраним до керівних органів Організації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією;
брати участь у роботі комісій, створених Організацією;

- звертатися до органів Організації з запитаннями та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді;

- оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації, подавати заяви, заперечення, скарги на прийняті ними рішення до Ради, інше та вимагати розгляду своїх скарг та заяв на Загальних Зборах;

- звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх справ та законних інтересів.

3.5 Члени Організації зобов’язані:

- дотримуватись положень Статуту Організації;

- виконувати рішення керівних органів Організації;

- сприяти здійсненню завдань Організації;

- брати участь у заходах, що проводяться Організацією;

- своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строках, що встановлюються Загальними Зборами Організації.

3.6 Членство в Організації припиняється у випадках:

- виходу із Організації за власним бажанням;

- виключення із Організації за рішенням Ради, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Організації, або якщо член втратив зв’язок з Організацією без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків.

4. Робочі органи Організації та їх повноваження.

 4.1. Робочими органами Організацією є:
4.1.1 Загальні збори.
4.1.2 Рада.
4.1.3.Комітети.
 4.2. Загальні Збори членів Організації (далі – Збори) є вищим органом Організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності.

4.3. У Загальних Зборах Організації беруть участь її члени. Кожен член Організації має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше половини членів Організації.

4.4. Чергові збори скликаються  не рідше ніж один раз в квартал. Загальні Збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Радою, Головою Організації, а також членами Організації.


4.5. Позачергові Загальні Збори скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Організації  Радою чи Головою Організації, а також не менш як одною десятою частиною членів Організації.

4.6. До компетенції Загальних Зборів належить:

4.6.1. Визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження її планів та звітів про їх виконання.

4.6.2. Прийняття рішення про припинення діяльності Організації.

4.6.3. Обрання  Ради Організації та відкликання Ради , або окремих членів Ради.

4.6.4. Обрання та відкликання Голови Організації. Голова Організації обираеться терміном на
           один рік.

4.7.  Рішення Загальних Зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менше половини членів Загальних Зборів. З питань передбачених п.4.6.2. та п.4.6.3. рішення Загальних Зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих членів Загальних Зборів Організації.

 4.8 Головує на засіданнях Загальних Зборів (далі – Збори) Голова Організації.
 Протоколи засідань Зборів ведуться Секретарем Організації, підписуються Головою і Секретарем Організації.

4.9. Рада Організації є керівним органом Організації на період між Зборами, який виконує функції управління Організацією терміном на 1 рік.

4.10. Рада підзвітна   Зборам і організовує виконання їх рішень. Рада діє від імені Організації в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.

4.11. Головою Ради є Голова Організації.

4.12. Структура Ради, його склад та функції кожного його члена затверджуються Зборами. Члени Ради є підзвітними Зборам і несуть відповідальність перед ними за діяльність Організації та належне виконання своїх обов’язків.

4.13. До компетенції Ради відноситься:

4.13.1. Організація виконання рішень зборів.

4.13.2. Скликання Зборів та формування їх порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції Зборів та підготовка проектів рішень з цих питань до Зборів.

4.13.3. Підготовка та подання рекомендацій Зборам щодо визначення основних напрямків діяльності, планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Організації.
4.13.4.Обирає із числа членів  Ради Заступника Голови Організації більшістю голосів, який виконує обов язки Голови Організації у разі його відсутності або неможливості ним виконувати свої обов язки.

4.13.5. Вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Зборів.

4.14. Секретарем Ради  є Секретар Організації.

4.15. Усі питання, що входять у компетенцію Ради вирішуються колегіально на засіданнях Ради .
           Рада проводить чергові і позачергові засідання. Чергові засідання скликаються головою               
          Організації. Про час, місце та порядок денний засідань члени Ради повідомляються
          заздалегідь. Позачергові засідання скликаються на вимогу третини членів Ради.

4.16. Кожен член Ради може виступати з ініціативою про прийняття рішень з будь-яких питань,
          що входять до компетенції Ради .

4.17. Рішення Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість зі складу Ради.

4.18. Голова Організації здійснює оперативне управління справами в межах, встановлених даним
         Статутом, Зборами та Радою і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує
         виконання їх рішень.

4.19. Голова Організації призначається та звільняється Зборами, є підзвітним Зборам та Раді 
     Організації і вправі виносити на розгляд Зборів та Ради Організації пропозиції з будь-якого
          аспекту діяльності Організації.

4.20. Голова Організації

4.20.1. Діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію у її стосунках з іншими особами.

4.20.2. За погодженням з Радою Організації підписує документи від імені  Організації.

4.20.3. Організовує особистий прийом та розгляд звернень громадян.

4.20.4. Вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Організації та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції Зборів чи Ради.
 
4.20.5. Звітує про свою роботу та роботу Ради на чергових Зборах. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш однієї третини членів Організації
4.21.Повноваження Голови чи Заступника Організації достроково припиняються у разі:
4.21.1.подання особистої заяви;
4.21.2.припинення членства в Організації;
4.21.3.судового рішення про кримінальну відповідальність;
4.21.4.вибуття з громадянства України;
4.21.5.за рішенням Загальних зборів,а для Заступника і рішенням Ради;
4.21.6.смерті.

4.22. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації можуть бути оскаржені членом (членами) Організації. Скарги на рішення, дії, бездіяльність Голови Організації можуть бути подані до Ради Організації або винесені на розгляд Зборів. У разі незгоди з рішенням Ради – на Збори Організації.

4.23. Член Організації не має права голосу при вирішенні Зборами питань щодо спору між ним і Організацією.
4.24.Комітети є постійно діючими органами Організації ,які створюються відповідно  до основних
         напрямків діяльності Організації і затверджуються Загальними зборами.Комітети формуються
        не менш ніж з 4 членів Організації.Члени Організації можуть входити до складу тільки одного
        комітету.
4.25.Засідання комітету проводиться за необхідністю ,але не рідше ніж один раз на місяць.
         Скликаеться засідання Головою комітету або у разі його відсутності секретарем комітету.
4.26.До повноважень комітетів належить:
4.26.1.попередній розгляд та опрацювання питань,що виносяться на засідання Загальних зборів
            та Ради ;
4.26.2.громадська експертиза проектів органів місцевого самоврядування;
4.26.3.розгляд звернень громадян відповідно до компетенції комітету;
4.26.4.виконання інших функцій.
4.27.Голова та секретар комітету обираються шляхом відкритого голосування членів комітету.
4.28.Голова комітету організовує його роботу.
4.29.Секретар комітету забезпечує ведення протоколів засідання комітету та передачу рішень
         Комітету до Ради Організації.
5.. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту Організації.

5.1.. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням Зборів, якщо за це проголосували не менше як три четвертих членів Організації.

6. Припинення діяльності Організації.

6.1.Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом саморозпуску або за рішенням суду про заборону Організації.

6.2. Рішення про саморозпуск Організації приймається Зборами, якщо за це проголосували три четвертих членів Організації.

4.26.3. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Організації визначається відповідно до чинного законодавства.Пропозиція:
Напрямки роботи Організації:

з питань соціальної політики;
з питань вивчення громадської думки, соціологічних досліджень та аналітичних висновків;
з питань сім’ї та молоді;
з питань духовного, культурного розвитку та соціально-культурної адаптації;
з питань інформації, забезпечення свободи слова;
з питань підприємництва та економічного розвитку;
з юридичних питань.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2015, 21:46:14 от андрей »
Записан