Світловодський форум

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.


Расширенный поиск  

Новости:

Автор Тема: Проект типового положення по створенню організації "Світла Вотчина"  (Прочитано 2784 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Drakon

 • Администратор
 • Ветеран
 • *****
 • Репутация: +30/-1
 • Оффлайн Оффлайн
 • Сообщений: 1803
 • Хочешь заглянуть за горизонт, посмотри в себя

ПОЛОЖЕННЯ
про Рух громадських організацій міста Світловодська

1.   Громадський Рух «Світла Вотчина» (далі - Рух) є неполітичною, неприбутковою організацією, що об’єднує інститути громадського суспільства міста Світловодська на добровільних засадах, та створена для забезпечення участі громади міста Світловодська в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю Світловодської міської ради та її виконавчого комітету, внесення пропозицій та налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики та внутрішньої політики міста.
2.    У своїй діяльності Рух  керується Конституцією та Законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, в т.ч. постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року N9 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» та цим Положенням.
3.    Рух здійснює свою діяльність на принципах добровільності, рівності прав громадських організацій, солідарності, гласності, колегіальності, невтручання в діяльність громадських організацій, свободи і демократії.
4.    У своїй діяльності Рух незалежна від органів державної влади й місцевого самоврядування, політичних партій, інших громадських організацій, їм не підзвітна і не підконтрольна, взаємовідносини з ними будує на основі рівноправного партнерства і конструктивного діалогу.
5.    Основною метою створення Руху є створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними та місцевими справами, здійснення громадського контролю за діяльністю Світловодської міської ради та її виконавчого комітету а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності зазначених органів, створення умов для розвитку та комфортного проживання громадян у місті, реалізація і захист їх прав, свобод та вжиття заходів для їх відновлення у разі порушення.

Рух, відповідно до покладених на нього завдань:
5.1.    Реалізує та захищає права та інтереси кожного члена Руху, їх здібностей та проектів;
5.2.    подає органу виконавчої влади пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації політики органу виконавчої влади у відповідній сфері, удосконалення роботи органу;
5.3.    проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;

5.4.    здійснює громадський контроль за врахуванням органом виконавчої влади пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;
5.5.    інформує громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання в ЗМІ та в інший прийнятний спосіб;
5.6.    збирає, узагальнює та подає органу виконавчої влади інформацію про пропозиції громадських організацій, членів Руху, щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;
5.7.    організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку міста;
5.8.    готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність;
5.9.    отримує від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради Руху та проекти нормативно-правових актів згідно діючого законодавства.
6. Рух має право:
6.1.    розглядати звернення громадян та своїх членів з питань, що належать до компетенції Руху, аналізувати та узагальнювати їх, давати на них письмові відповіді;
6.2.    інформувати громадськість про діяльність Світловодської міської ради та її виконавчого комітету, прийнятих рішеннях та їх виконання в місцевих та регіональних ЗМІ, на сайтах міста та в інший спосіб;
6.3.    аналізувати діяльність органів місцевого самоврядування з питань розробки, затвердження і виконання місцевих бюджетів, вносити пропозиції щодо вдосконалення бюджетного процесу у відповідності ЗУ "Про доступ до публічної інформації";
6.4.    аналізувати стан роботи органів місцевого самоврядування по здійсненню наданих їм Законом повноважень та зміцненню зв'язків органів місцевого самоврядування з населенням та вносити пропозиції;
6.5.    сприяти налагодженню конструктивних взаємозв'язків органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів та громадськості по зміцненню законності і порядку у місті;
6.6.    сприяти усуненню з практики відносин органів місцевого самоврядування та Громади амбіційності, вибіркового підходу і вольових рішень з боку виконавчого органу та посадових осіб місцевого самоврядування та виявів нехтування законними правами мешканців міста;
6.7.    сприяти виконанню рішень міської ради, внесених депутатами пропозицій, зауважень і запитів та звернень громадян згідно діючого законодавства;
6.8.   на отримання та розгляд проектів рішень, які виносяться на розгляд пленарних засідань сесій міської ради;
6.9.    направляти своїх представників для участі у заходах (нарадах, засіданнях тощо), що проводяться органами місцевого самоврядування, їх структурними підрозділами та депутатами міської ради;
6.10.    організовувати публічні заходи для обговорення актуальних питань міста у місті Світловодську;
6.11.    залучати до роботи працівників органу місцевого самоврядування та депутатів міської ради, представників підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;
6.12.    вносити пропозиції щодо удосконалення структури та діяльності органів місцевого самоврядування та їх підрозділів;
6.13.    бути присутніми на засіданні виконавчого комітету та на пленарних засіданнях сесій Світловодської міської ради;
6.14.    розглядати інші питання, що мають важливе суспільне значення і знаходяться у сфері компетенції органу місцевого самоврядування.
7.    Рішення Руху мають рекомендаційний характер для органів місцевого самоврядування та усіх інших суб'єктів, розташованих на території м. Світловодськ.
8.    До Руху можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, органів самоорганізації населення та інших некомерційних товариств і установ (далі - інститутів громадянського суспільства), легалізованих відповідно до законодавства України, діяльність яких поширюється на територію м. Світловодськ.
9.    До складу ради Руху може бути обрано не більше ніж двох представників від кожного інституту громадянського суспільства, діяльність якого поширюється на територію м. Світловодськ, з правом 1 голоса.
Склад Руху формується на установчих зборах шляхом голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Руху та внесені інститутами громадянського суспільства. Нові члені Руху приймаються за результатами рішення загальних зборів шляхом голосування.
Рішення затверджується Головою.

Члени Руху зобов'язані брати участь у засіданнях громадської ради та її робочих органів, членом яких вони є.
10.    Рух очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом відкритого голосування.
Головою Руху не може бути обрано посадову особу органу місцевого самоврядування, члена політичної партії, депутата.
Повноваження голови Руху можуть бути припинені за рішенням ради Руху на основі його заяви, у разі припинення його членства, а також при виникненні інших підстав, пов'язаних із неможливістю виконувати ним ці обов'язки ( припинення членства в інституті громадянського суспільства, від якого був обраний тощо).
Питання про дострокове переобрання голови Руху може бути винесено на розгляд ради за ініціативою третини її членів. У цьому разі голова Руху може бути переобраним, якщо за це рішення проголосувало не менше двох третин членів Руху.
11.   Голова Руху:
-    організовує діяльність ради Руху;
-    скликає та організовує підготовку засідання ради, проекту порядку денного та проектів рішень Руху ";
-    веде засідання Руху, стежить за дотриманням порядку денного, погодженого регламенту виступів, ставить на голосування проекти рішень;
-    підписує документи від імені Руху;
-   представляє Рух у взаємовідносинах з органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;
12.   Секретар Руху:
-    доводить до відома адресатів та засобів масової інформації рішення Руху та результати діяльності її органів;
-    виконує інші дії, необхідні для належного проведення засідань Руху.
13.    Члени Руху мають право:
-    брати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання Руху та її робочих органів, вносити свої пропозиції:
-    брати участь у голосуванні з правом вирішального голосу на засіданнях Руху та її робочих органів, членом яких є конкретна особа;

-   інформувати Рух про свою діяльність;
-   пропонувати питання до порядку денного засідання Руху;
-   бути членом постійних комісії, експертних груп та інших робочих органів Руху;
-   ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях Руху та її робочих органів;
-   у разі незгоди з прийнятим рішенням висловлювати власну думку, що долучається до протоколу  засідання Руху або її робочого органу, членом якого є конкретна особа.
13.1 Члени Руху зобов'язані брати участь у засіданнях Руху та її робочих органів, членом яких вони є.
13.2.    У разі неможливості бути присутнім на засіданні Руху або її робочого органу член Руху  може викласти письмово власну думку, яка долучається до протоколу засідання.
13.3.    Делегування повноважень вирішального голосу члена Руху або її робочого органу іншим членам Руху або членам робочого органу не допускається.
13.4.    Члени Руху або її робочого органу не можуть виступати від імені Руху або цього органу, не отримавши на це відповідних повноважень.
13.5.    Членство в Руху припиняється на підставі рішення Руху у разі:
-    подання членом Руху відповідної заяви;
-    відсутності члена Руху на її засіданнях без поважних причин більше трьох разів;
-    письмового повідомлення інституту громадянського суспільства про відкликання свого представника та припинення його членства у Руху;
-   ліквідації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Руху;
-    неможливості члена Руху брати участь у роботі громадської ради за станом здоров'я, визнання його судом недієздатним або обмежено дієздатним та з інших поважних причин.
13.6.    Інституту громадянського суспільства, який представляв Руху, що вибув, надається право висунути до складу ради свого іншого представника з наступним затвердженням його кандидатури на чергових загальних зборах.
14.   Основною формою роботи Руху є збори, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу у місяць.
Засідання Руху є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

Засідання Руху проводяться відкрито.
На засіданнях можуть бути присутні інші особи, а також представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
Рішення ради є правочинним, якщо воно приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Рішення Руху, прийняті на її засіданнях, оформляються протоколом засідання, який підписується головою Руху та секретарем засідання.
15.    Рішення виконавчого комітету, посадових осіб, керівників структурних підрозділів органу місцевого самоврядування та інших керівників  прийняте за результатами розгляду пропозицій Руху,
має містити відомості про врахування пропозицій Руху або причини їх відхилення.
20.   Зміни до цього Положення вносяться рішенням ради Руху.
До заяви додаються:
-    рішення керівника інституту громадянського суспільства про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);
-    біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;
-    копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства.
Записан

mihail_25

 • Ветеран
 • *
 • Репутация: +18/-1
 • Оффлайн Оффлайн
 • Сообщений: 1131

Ну вот наконец-то мы отсеяли людей из обсуждения кто не способен воспринять сей слог. Вот почему юриспруденция не дана каждому, потому как для меня даже дочитать до конце сей манифест - уже великое наказание!
Записан

Игорь

 • Новичок
 • *
 • Репутация: +4/-0
 • Оффлайн Оффлайн
 • Сообщений: 40
 • Улыбайтесь чаще, и чаща улыбнется вам)
Записан
Все очень просто... Сказки - обман...

Вадим

 • Пользователь
 • **
 • Репутация: +3/-0
 • Оффлайн Оффлайн
 • Сообщений: 83

до п. 5. Щодо мети. Ми займаємося тільки процесом управління, чи працюемо над сталим розвитком громади?
Записан

Игорь

 • Новичок
 • *
 • Репутация: +4/-0
 • Оффлайн Оффлайн
 • Сообщений: 40
 • Улыбайтесь чаще, и чаща улыбнется вам)

Постоянное развитие общества??? Это как???
Записан
Все очень просто... Сказки - обман...

Вадим

 • Пользователь
 • **
 • Репутация: +3/-0
 • Оффлайн Оффлайн
 • Сообщений: 83

Сталий розвиток - необхідність встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі.
Записан

Anna

 • Новичок
 • *
 • Репутация: +3/-0
 • Оффлайн Оффлайн
 • Сообщений: 10
 • Be happy!

Абсолютно адекватний статут. І раз так вийшло, що ми таки створюємо певне офіційне формування-потрібно підійти до цього відповідально. Мене тревожить теза, що  "голос голови є вирішальним". Може продумати інший спосіб прийняття рішення у разі, коли голосів "за" і "проти" порівну, або коли обговорення заходить у глухий кут?
Записан
Майбутнє починається з кожного з нас!

mihail_25

 • Ветеран
 • *
 • Репутация: +18/-1
 • Оффлайн Оффлайн
 • Сообщений: 1131

ТАк у нас таки буде голова? Ого, я не в курсі!
Записан

Drakon

 • Администратор
 • Ветеран
 • *****
 • Репутация: +30/-1
 • Оффлайн Оффлайн
 • Сообщений: 1803
 • Хочешь заглянуть за горизонт, посмотри в себя

Если кому-то нужна организация для отмазки или для представлением перед властями, то пусть будет и номинальный голова, который ничего по сути решать не будет. А все решать на одноранговых собраниях. На которых будет важна компетенция по вопросу а не должность.
Записан

Вадим

 • Пользователь
 • **
 • Репутация: +3/-0
 • Оффлайн Оффлайн
 • Сообщений: 83

Як варіант. Голову можна замінити на координатора, а останнього обирати на певний строк: 1, 2, 3 місяці.
Записан

Drakon

 • Администратор
 • Ветеран
 • *****
 • Репутация: +30/-1
 • Оффлайн Оффлайн
 • Сообщений: 1803
 • Хочешь заглянуть за горизонт, посмотри в себя

" А кто же будет сидеть?"
                    Остап Бендер

 :)) :)) :))
Записан

Ирида

 • Глобальный модератор
 • Ветеран
 • *****
 • Репутация: +35/-1
 • Оффлайн Оффлайн
 • Сообщений: 2724

Координатор мне нравится..тем более, что это естественная позиция в организации... Ну а по поводу принятия решения в спорных моментах - искать другое решение.. Если вопрос спорный, значит неправильный или несвоевременный.
Записан

андрей

 • Ветеран
 • *
 • Репутация: +29/-1
 • Оффлайн Оффлайн
 • Сообщений: 857

Хотелось бы надеяться, что любые "положення" есть дань  необходимости, а не руководство к действию.
 В идеале,я думаю, надо стремиться к определению правил внутреннего и внешнего взаимодействия. Голова лицо чисто техническое(технологическое).
Про район забыли.
Деятельность надо концентрировать на местных депутатах (местной законодательной власти), что они решат, то и будет выполнять исполнительная власть.
Записан

Анатолий Иванович

 • Новичок
 • *
 • Репутация: +0/-0
 • Оффлайн Оффлайн
 • Сообщений: 2

З таким положенням в місті діе Громадська Рада при виконкомі.
Записан

Anna

 • Новичок
 • *
 • Репутация: +3/-0
 • Оффлайн Оффлайн
 • Сообщений: 10
 • Be happy!

Я думаю, что координатор-очень хорошая идея! Избирать его можно каждый месяц и функции его заключаются только в проведении собраний
Записан
Майбутнє починається з кожного з нас!

Drakon

 • Администратор
 • Ветеран
 • *****
 • Репутация: +30/-1
 • Оффлайн Оффлайн
 • Сообщений: 1803
 • Хочешь заглянуть за горизонт, посмотри в себя

З таким положенням в місті діе Громадська Рада при виконкомі.

З таким же діэ й "Асоціація громадських організацій". Це достатьно расповсюджене положеня, тому його і взяли за типове й винесли на обговорення.
Записан

Val_HD

 • Громадське ТБ
 • Постоялец
 • *****
 • Репутация: +5/-1
 • Оффлайн Оффлайн
 • Сообщений: 158

Я думаю, что координатор-очень хорошая идея! Избирать его можно каждый месяц и функции его заключаются только в проведении собраний
ВСё правильно....посидеть должны все :kolobok_wink:
Записан

Drakon

 • Администратор
 • Ветеран
 • *****
 • Репутация: +30/-1
 • Оффлайн Оффлайн
 • Сообщений: 1803
 • Хочешь заглянуть за горизонт, посмотри в себя

Статут
Громадської організації «Громадський Рух «Світла Вотчина»

1.Загальні положення.

1.1 Громадська організація «Громадський Рух «Світла Вотчина» (далі – Організація) є громадською організацією, яка об’єднує громадян на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2 Повне найменування організації - «Громадський Рух «Світла Вотчина».

1.3  Скорочене найменування – ГО «Рух «Світла Вотчина»».

1.4  Громадська організація «Громадський Рух «Світла Вотчина» створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими законодавчими актами та цим Статутом.

1.5  Організація створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності керівних органів, гласності в роботі.

1.6 Організація здійснює свою діяльність без статусу юридичної особи.

1.7  Організаційно-правова форма: громадська організація.

1.8 Діяльність громадської Організації поширюється на м. Світловодськ та Світловодський район.

1.9  Юридична адреса Організації: Україна, 275.. , м. Світловодськ, вул. ......

2. Мета та завдання Організації

2.1  Головною метою Організації є об’єднання морального, інтелектуального, науково-технічного, економічного, фізичного потенціалу її членів для задоволення та захисту інтересів територіальних громад (далі – ТГ) м. Світловодська та району, забезпечення їх практичної участі у громадсько-політичному житті, сприяння демократичним перетворенням в суспільстві, формування громадської думки та впливу на прийняття конкретних рішень щодо забезпечення конституційних прав громадян, усунення перешкод для їх реалізації, встановлення стосунків соціального партнерства та громадської злагоди.

2.2 Основними завданнями Організації є:

- сприяння створенню умов для самореалізації та залучення кожного члена ТГ до вирішення соціально-політичних та економічних проблем краю;

- захист економічних, соціальних, екологічних, інших інтересів ТГ;

- сприяння забезпеченню конституційних прав і свобод, гідних умов життя всіх членів ТГ;

- забезпечення контролю за дотриманням чинного законодавства, зокрема, під час підготовки і проведення виборів та референдумів;

- забезпечення дієвого громадського контролю за виконанням бюджетів та збереженням і раціональним використанням державного і комунального майна;

- допомога органам місцевого самоврядування у встановленні і підтримування якісного взаємозворотного інформаційного зв’язку «громада – місцева влада» шляхом збереження, обробки і узагальнення інформації про всі сторони життя громад;

- розробка заходів та вплив на прийняття рішень щодо забезпечення свободи слова в місцевих ЗМІ;

- захист прав людини, окремих Трудових колективів, боротьба з корупцією та зловживанням владою з боку посадових осіб;

- сприяння створенню умов для духовного самоусвідомлення та підвищення культурного і морального рівня молоді;

- пропагування серед членів ТГ культури, етики, психології здорового способу життя, ідей гуманізмі, заснованих на пріоритеті прав людини, турбота про стан її побуту і роботи;

- сприяння консолідації, розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, розвиткові державної мови, етнічної, культурної та релігійної самобутності членів ТГ;

- побудова професійної та патріотичної влади.

2.3 Для виконання своїх завдань Організація відповідно до чинного законодавства:

- ініціює проведення громадських слухань, Загальних Зборів громадян, місцевих референдумів з питань, віднесених до відання місцевого самоврядування;

- ініціює розгляд в рядах (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного до місцевого самоврядування;

- ініціює проведення конференцій, семінарів, диспутів, зустрічей, тематичних «круглих столів», форумів тощо, спрямованих на розширення громадського контролю за діяльністю влади;

- створює фахові комісії для вивчення, попереднього розгляду і підготовки рішень, що належать до її компетенції;

- конструктивно взаємодіє з органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, трудовими колективами, профспілками та політичними партіями;

- проводить незалежні соціологічні дослідження, вивчає громадську думку з актуальних соціально-політичних, духовних, гуманітарних питань;

- організовує підготовку, розробку, обговорення проектів, програм, концепцій, спрямованих на удосконалення систем соціального захисту ТГ;

- спрямовує громадську активність членів ТГ шляхом проведення масових заходів (зборів, мітингів, демонстрацій, виборчих кампаній тощо) в рамках чинного законодавства України;

- бере консультативно-дорадчу участь в розробці регіональних та місцевих програм та проектів за погодженням з відповідними органами;

- у випадках, передбачених чинним законодавством, делегує своїх представників до складу представницьких органів, консультативно-дорадчих органів, комісій тощо;

- бере участь у формуванні громадської думки шляхом виступів у ЗМІ, лекційної пропаганди та іншими способами, не забороненими законодавством;

- проводить незалежні громадські аналітичні дослідження;

- одержує від органів державної влади і органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань.

3. Члени Організації. Їх права та обов’язки.

3.1 Членство в Організації є добровільним.

3.2 Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років та підтримують мету і завдання Організації і визнають її Статут.

3.3 Прийом до членів Організації здійснюється на підставі заяви. Заява вступника розглядається Правлінням/Радою/Президією, яке/яка приймає рішення у відповідності із Статутом Організації.

3.4 Права члена Організації:

- обирати і бути обраним до керівних органів Організації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією;
брати участь у роботі комісій, створених Організацією;

- звертатися до органів Організації з запитаннями та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді;

- оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації, подавати заяви, заперечення, скарги на прийняті ними рішення до Правління/Ради/Президії/інше та вимагати розгляду своїх скарг та заяв на Загальних Зборах;

- звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх справ та законних інтересів.

3.5 Члени Організації зобов’язані:

- дотримуватись положень Статуту Організації;

- виконувати рішення керівних органів Організації;

- сприяти здійсненню завдань Організації;

- брати участь у заходах, що проводяться Організацією;

- своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строках, що встановлюються Загальними Зборами Організації.

3.6 Членство в Організації припиняється у випадках:

- виходу із Організації за власним бажанням;

- виключення із Організації за рішенням Правління/Ради…., у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Організації, або якщо член втратив зв’язок з Організацією без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків.

4. Органи управління Організації.

 4.1. Органами управління Організацією є: Загальні Збори Організації, Правління/../.., Голова Організації.

 4.2. Загальні Збори членів Організації (далі – Збори) є вищим органом Організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності.

4.3. У Загальних Зборах Організації беруть участь її члени. Кожен член Організації має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше половини членів Організації.

4.4. Чергові збори скликаються Президією/…/… щомісячно/../. Загальні Збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Президією/../…, Головою Організації, а також членами Організації.


4.5. Позачергові Загальні Збори скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Організації Президією/../.. чи Головою Організації, а також не менш як одною десятою частиною членів Організації.

4.6. До компетенції Загальних Зборів належить:

4.6.1. Визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження її планів та звітів про їх виконання.

4.6.2. Прийняття рішення про припинення діяльності Організації.

4.6.3. Обрання Президії/../.. Організації та відкликання Президії/../.., або окремих членів Президії/../…

4.6.4. Обрання та відкликання Голови Організації.

4.7.  Рішення Загальних Зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менше половини членів Загальних Зборів. З питань передбачених п.4.6.2. та п.4.6.3. рішення Загальних Зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих членів Загальних Зборів Організації.

 4.8 Головує на засіданнях Загальних Зборів (далі – Збори) Голова Організації.
 Протоколи засідань Зборів ведуться Секретарем Організації, підписуються Головою і Секретарем Організації.

4.9. Президія/../.. Організації є керівним органом Організації на період між Зборами, який виконує функції управління Організацією терміном на 1 рік.

4.10. Президія/../.. підзвітна Зборам і організовує виконання їх рішень. Президія/../.. діє від імені Організації в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.

4.11. Головою Президії/../.. є Голова Організації.

4.12. Структура Президії/../.., його склад та функції кожного його члена затверджуються Зборами. Члени Президії/../.. є підзвітними Зборам і несуть відповідальність перед ними за діяльність Організації та належне виконання своїх обов’язків.

4.13. До компетенції Президії/../.. відноситься:

4.13.1. Організація виконання рішень зборів.

4.13.2. Скликання Зборів та формування їх порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції Зборів та підготовка проектів рішень з цих питань до Зборів.

4.13.3. Підготовка та подання рекомендацій Зборам щодо визначення основних напрямків діяльності, планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Організації.

4.13.4. Вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Зборів.

4.14. Головує на засіданнях Президії/../.. Голова Організації.

4.15. Усі питання, що входять у компетенцію Президії/../.. вирішуються колегіально на засіданнях Президії/../…
Президія/../.. проводить чергові і позачергові засідання. Чергові засідання скликаються головою Організації. Про час, місце та порядок денний засідань члени Президії/../.. повідомляються заздалегідь. Позачергові засідання скликаються на вимогу третини членів Президії/../…

4.16. Кожен член Президії/../.. може виступати з ініціативою про прийняття рішень з будь-яких питань, що входять до компетенції Президії/../... .

4.17. Рішення Президії/../.. вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість зі складу Президії/../..  .

4.18. Голова Організації здійснює оперативне управління справами в межах, встановлених даним Статутом, Зборами та Президією/../.. і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.

4.19. Голова Організації призначається та звільняється Зборами, є підзвітним Зборам та Президії/../..  Організації і вправі виносити на розгляд Зборів та Президії/../..  Організації пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Організації.

4.20. Голова Організації

4.20.1. Діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію у її стосунках з іншими особами.

4.20.2. Організовує документообіг, ведення бухгалтерського обліку та звітності Організації.

4.20.3. Організовує постановку засідань Президії/../..  .

4.20.4. Вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Організації та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції Зборів чи Президії/../..  .
 
4.20.5. Звітує про свою роботу та роботу Президії/../..  на чергових Зборах. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш однієї третини членів Організації.

4.21. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації можуть бути оскаржені членом (членами) Організації. Скарги на рішення, дії, бездіяльність Голови Організації можуть бути подані до Президії/../..  Організації або винесені на розгляд Зборів. У разі незгоди з рішенням Президії/../..  – на Збори Організації.

4.22. Член Організації не має права голосу при вирішенні Зборами питань щодо спору між ним і Організацією.

4.23. Організація може утворювати філії, представництва, інші відокремлені структурні підрозділи.

4.23.1. Рішення про утворення, реорганізацію чи припинення діяльності відокремлених підрозділів приймається Зборами.

4.24. Кошти та майно Організації.

4.24.1. Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

4.24.2. Майно організації складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, в тому числі внесків членів Організації, інших джерел, не заборонених законом.

4.24.3. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй майном. Члени Організації не несуть відповідальності за зобов’язання Організації.

4.25. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту Організації.

4.25.1. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням Зборів, якщо за це проголосували не менше як три четвертих членів Організації.

4.26. Припинення діяльності Організації.

4.26.1. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до громадського об’єднання такого самого статусу або за рішенням суду про заборону Організації.

4.26.2. Рішення про саморозпуск або реорганізацію Організації приймається Зборами, якщо за це проголосували три четвертих членів Організації.

4.26.3. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Організації визначається відповідно до чинного законодавства.Доповнення.

4.13.4 Обирає із числа членів Президії/../.. Заступника Голови Організації більшістю голосів Президії/../.., який виконує обов’язки Голови Організації у разі його відсутності або неможливості ним виконувати свої обов’язки. 

Напрямки роботи Організації:

з питань соціальної політики;
з питань вивчення громадської думки, соціологічних досліджень та аналітичних висновків;
з питань сім’ї та молоді;
з питань духовного, культурного розвитку та соціально-культурної адаптації;
з питань інформації, забезпечення свободи слова;
з питань підприємництва та економічного розвитку;
з юридичних питань.
« Последнее редактирование: 28 Января 2015, 00:03:49 от Ирида »
Записан

mihail_25

 • Ветеран
 • *
 • Репутация: +18/-1
 • Оффлайн Оффлайн
 • Сообщений: 1131
Re: Проект типового положення по створенню о&
« Ответ #18 : 27 Января 2015, 22:56:45 »

ВВажаю за потрібне закрити першу тему і створити нову. З поясненням що зовсім інше положення обговорюється!"
Записан

Ирида

 • Глобальный модератор
 • Ветеран
 • *****
 • Репутация: +35/-1
 • Оффлайн Оффлайн
 • Сообщений: 2724

Читаю и перечитываю и никак не могу понять в чем новизна системы?

Мы ведь говорим, что нужен принципиально новый подход...
Записан

mihail_25

 • Ветеран
 • *
 • Репутация: +18/-1
 • Оффлайн Оффлайн
 • Сообщений: 1131
Re: Проект типового положення по створенню о&
« Ответ #20 : 06 Февраля 2015, 21:31:36 »

Вот я тоже этот вопрос мля, задал. Сказали шо кому надо то, мол, пусть подавятся. Но мне кажется подавиться придется нам же самим. Даем повод превратить все в обычную занудную бюрократическую игру.
Записан

андрей

 • Ветеран
 • *
 • Репутация: +29/-1
 • Оффлайн Оффлайн
 • Сообщений: 857

Как вариант: иметь Статут исключительно номинально, шобы был.
Записан

mihail_25

 • Ветеран
 • *
 • Репутация: +18/-1
 • Оффлайн Оффлайн
 • Сообщений: 1131
Re: Проект типового положення по створенню о&
« Ответ #22 : 06 Февраля 2015, 21:55:27 »

Это "шобы был" потом нам будут тыкать, мол, "приняли - давайте будьте добры соблююдать". Ибо те кто его писал и лобировал спосят, а на кой хрен я его писали, если не соблюдается?
Записан

андрей

 • Ветеран
 • *
 • Репутация: +29/-1
 • Оффлайн Оффлайн
 • Сообщений: 857
Re: Проект типового положення по створенню о&
« Ответ #23 : 06 Февраля 2015, 22:03:13 »

Есть правда, есть не правда и есть  статистика.
Эту статистическую формальность может есть смысл исполнить.
Боюсь, что всех интересует наличие формализованного факта - Статута, а не точное следование Статуту.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2015, 22:07:04 от mihail_25 »
Записан

Ирида

 • Глобальный модератор
 • Ветеран
 • *****
 • Репутация: +35/-1
 • Оффлайн Оффлайн
 • Сообщений: 2724

Для чего нужна организация? Я так поняла, для официального представительства в органах власти и для статуса отправляемых запросов, обращений, требований и всякой другой юридической переписки на канцелярском жаргоне)))

Если это так, то и статут нужно писать соответствующий.

Организация "Світла Вотчина" Создана в рамках Громадського Руху "СВ" , для представления интересов Громади  в юридических структурах (ну или как там..)
Дальше функции, которые мы доверяем этой организации

1.
2.
3.
Тут можно посовещаться.

Дальше порядок взаимодействия организации и участников ГР

Думаю, что каждый из участников Руха может обратиться в организацию с просьбой представить его интересы, будь то отопление в квартире или возможность балатироваться на пост мера.

Т.е Организация должна стать не самоцелью и самопределением, а инструментом с помощь которого решаются вопросы обычного человека.

Для этого не обязательно идти туда всем.. Несколько активных, пробивных людей с крепкими нервами, знающих структуру власти изнутри, несколько юристов, ну и другие специалисты по мере надобности.

Как они там будут решать, 100%, или большинством голосов вообще не имеет смысл обсуждать... Есть заявка от громады, один готовит письмо, другой корректирует юридическую подоплеку, третий несет это в кабинет. Главное, что любая заявка и любой вопрос должны быть по максимуму проработаны. Номинальный глава организации имеет право подписи и печать, но никаких решений самостоятельно не принимает, следит только за тем, чтобы вопрос был проработан со всех сторон. Решения принимают те, кто обращается к нему за помощью (рыбаки, домовладельцы, группа активистов, сформировавшаяся под определенную акцию, семейная пара, решившая устроить курсы по выпечке блинов и т.д)

Остальные пункты ответственности и что там еще должно быть по протоколу, можно подописывать (опять же, лучше с юристами)

Лично у меня стойкий иммунитет ко всяким таким масштабным  громадским огранизациям еще после пионеров. (В комсомол меня уже не затащили)

Я не вижу необходимости собирать подписи у всех членов Громадсктого Руха, для того, чтобы в свободное время посадить деревья, или убрать мусор, или собрать кружок художественного свиста (в рамках общей миссии ГР - Воспитание подрастающего поколения) и ждать результатов голосования по этому вопросу раз в неделю..

Это мое видение


Записан